header
ProSys

Untitled Document
SERVICII


 

Servicii
Service Onsite
Networking
Consultanta IT
Inchiriere echipamente

   Servicii
 

Inchiriere echipamente IT

PRO SYS impreuna cu GRENKELEASING - o companie germana specializata in operatiuni de inchiriere echipamente IT - va pune la dispozitie un sistem de inchiriere pentru echipamentele furnizate de PRO SYS. Un sistem simplu cu o procedura redusa la minim, raspuns rapid - in maxim 24 ore - pentru a veni in intampinarea nevoilor dvs. - dotarea cu echipamentele necesare chiar si in cazul in care nu exista resursele financiare pentru achizitia directa si integrala.

Avantaje CLIENT

 • Avans 0%;
 • In cazul închirierii plata chiriei este deductibilă total;
 • Bonitatea financiară a firmei nu este afectată deloc in cazul închirierii, echipamentul rămâne în gestiunea GRENKELEASING și nu apare in bilanțul clientului;
 • Rata (chiria) in Euro este constantă pe durata contractului astfel încat se pot planifica costurile pe o perioadă îndelungată; Plătești pe măsură ce produci!
 • Setul de acte necesar pentru luarea unei decizii este minimal;
 • Plătile se pot efectua trimestrial;
 • Economisirea capitalului firmei;
 • Eliberarea liniei de credit la banca si astfel imbunătățirea lichidității firmei;
 • Comisionul de administrare se plătește o singură dată, la semnarea contractului;

 

Procedura Grenkeleasing

I.  Clienți: persoane juridice și persoane fizice autorizate
II. Condiții:

 • valoare minimă pe contract: 500 Euro fără TVA;
 • avans 0%;
 • perioadă contract: 12-60 luni (închiriere hardware) și 12-36 luni (vânzare-cumpărare cu plata în rate software);
 • asigurare electronică produse: 1.75% bunuri IT fixe; 2.50% alte bunuri fixe; 3% bunuri mobile, minim 50 Euro;
 • comision administrare: 1%, minim 75 Euro (se plătește o singură dată la semnarea contractului);

III. Documente necesare:
Persoane juridice

 • Informații, date generale privind compania ( completare Fișă sintetică tip );
 • Bilanțul și balanța de verificare pe 2008 + ultima balanță de verificare pe anul 2009;
 • Împuternicire semnată de asociații societății pentru persoanele care reprezintă societatea în negocierea și semnarea contractului, inclusiv copii dupa actele de identitate. În cazul asociatului unic se solicită doar copie dupa cartea de identitate;
 • Copie specimen de semnătură de la bancă;
 • Copie CI a persoanei care semneaza contractul.

Persoane fizice autorizate

 • Informații, date generale privind firma ( completare Fișă sintetică tip );
 • Autorizația de practicare a meseriei;
 • Copii după declarația de impozit pe ultimul an;
 • Registrul de incasari si plati pe ultimele 3 luni;
 • Copie specimen de semnătură de la bancă;
 • Copie CI a persoanei care semneaza contractul.

IV. Modalități si termene de plată:

  • Exista 2 modalitati de plata pentru care clientul poate opta:

a) Prin Bilet la Ordin (BO). Se emite cate un BO pentru fiecare rată care va fi introdus la plata la data scadenta.
sau
b) Prin Ordin de Plată (OP). Plata ratelor se face prin OP, însă ca modalitate de garantare a plații se emit 5 BO în alb în favoarea Grenkeleasing.

  • Comisionul de administrare, pro-rata de asigurare (asigurarea până la sfârșitul anului) și utilizarea produselor pe perioada intermediară (vezi punctul V) se facturează și se plătesc imediat după confirmarea acceptării produselor de către client.
  • În cazul contractelor de vânzare-cumpărare cu plata in rate TVA-ul aferent tuturor ratelor se plătește la începutul contractului, urmând ca ratele sa se achite la valoarea netă.
  • Rata trimestrială/lunară se facturează și se plătește până cel târziu în data de 1 ale trimestrului/lunii pentru care este datorată.

V. Perioada contractului:
Perioada de bază începe în prima zi calendaristică a trimestrului sau a lunii, în cazul în care se ajunge la un acord în privința plății lunare, după acceptarea produselor. În cazul în care produsul este acceptat înainte de începerea perioadei de bază, clientul plătește catre Grenkeleasing 1/30 din tariful lunar convenit pentru fiecare zi pe parcursul perioadei intermediare care începe la data acceptării și se încheie la începutul perioadei de bază convenite.
VI. Procedura de lucru:

Pasul 1.
Clientul dorește să închirieze un echipament/achiziționeze cu plata în rate software de la reseller.

Pasul 2.
I se face o calculație utilizând software-ul online GFS.net sau calculatorul de rate.

Pasul 3.
Dacă clientul este interesat, cererea și dosarul acestuia se trimit la Grenkeleasing spre analiză (pe fax, email sau poștă).

Pasul 4.
În maxim 24 de ore Grenkeleasing trimite răspunsul la cererea de închiriere/vânzare-cumpărare cu plata în rate. Aceasta se trimite pe fax sau email în atenția persoanei responsabile de la reseller. Orice aprobare este valabilă 45 de zile.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pasul 5.
Dacă răspunsul este pozitiv clientul semnează pe fiecare pagină contractul de închiriere/vănzare-cumpărare cu plata în rate (se printează din aplicația GFS.net sau se completează un formular de contract pretipărit) si biletele la ordin. După aceea resellerul poate efectua livrarea produselor.

Pasul 6.
Resellerul trimite către Grenkeleasing contractul de închiriere/vănzare-cumpărare cu plata în rate si biletele la ordin semnate de client, confirmarea acceptării produselor (se semnează de client la momentul livrării produselor) și factura fiscală de vânzare a echipamentelor emisa de reseller către Grenkeleasing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pasul 7.
Imediat după primirea documentației complete de mai sus Grenkeleasing efectuează plata facturii de vânzare a produselor către reseller.

 

Exemplu - calculator rate:

Valoare echipamente [fara TVA] € 10.000,00 Diferenta fata de achizitia directa [%] Diferenta totala fata de achizitia directa [EUR] Diferenta fata de achizitia directa / luna [EUR]
 
Plata lunara chirie 60luni [fara TVA] 229,50 37,70% 3.770,00 62,83
Plata lunara chirie 48luni [fara TVA] 271,10 30,13% 3.012,80 62,77
Plata lunara chirie 42luni [fara TVA] 301,10 26,46% 2.646,20 63,00
Plata lunara chirie 36luni [fara TVA] 336,40 21,10% 2.110,40 58,62
Plata lunara chirie 30luni [fara TVA] 392,80 17,84% 1.784,00 59,47
Plata lunara chirie 24luni [fara TVA] 477,80 14,67% 1.467,20 61,13
Plata lunara chirie 18luni [fara TVA] 619,70 11,55% 1.154,60 64,14
Plata lunara chirie 12luni [fara TVA] 903,90 8,47% 846,80 70,57
Valorile sunt aproximative; valorile exacte se obtin in urma solicitarii in scris pentru o valoare definitiva a echipamentelor solicitate.

 

 

 


Untitled Document

footer